Kbtszerek napjainkban...
Npszer gyilkosok – A drogok vilga
44 hozzszls
Kirschner Dvid    2011.01.04

Szinte nincs olyan ember a világon, aki valaha ne hallott volna bizonyos drog fajtákról, vagy esetleg ne találkozott volna velük. A nyugati világban a huszadik század második felében terjedtek el, valójában az emberiség különféle célokból mindig is élt tudatmódosító szerekkel. Az ENSZ jelentése alapján a világon összesen közel 200 millió drogfogyasztó van, ami a globális népesség 3 százaléka. Nem szakmai cikkünkben a komplex statisztikák, sr szakkifejezések mellzésével, tájékoztató szempontból vizsgáljuk a témát, ugyanis a kábítószer napjainkra sajnos olyan össz-, és világtársadalmi jelenség, mely súlyos kérdéseket vet fel.

Ha egy közhellyel szeretnénk élni, azt mondhatnánk: kábítószer használat szinte az emberiséggel egyids. Már a puszta mindennapok során is tapasztaljuk, hogy az ember hiánylény, így nem csoda, hogy szükségét érzi különféle nyugtató, serkent és kikapcsoló tevékenységek végzésének, vagy anyagok fogyasztásának. Ha fáradtak vagyunk, teázunk vagy kávézunk, egy hideg nap után jól esik a regeneráló forró fürd, és folytathatnánk. S bár a koffein az úgynevezett pszichostimulánsok, más néven serkent szerek közé tartozik, közel sem olyan veszélyes, mint a narkotikus és pszichedelikus, az emberi test, lélek állapotában rövid távon is súlyos károkat okozó drogok. A drog holland eredet szó, ami növényi vagy állati eredet gyógyhatású készítményt jelent. A drogokat pszichoaktív szereknek nevezzük, mert a központi idegrendszerre fejtik ki hatásukat mikortól a szervezetbe kerülnek, és megváltoztatják a mködését, st akár elvonási tünetekkel járhat a hiányuk.


A mai értelemben vett drogok eredetileg gyógyászati, és vallási célú felhasználásúak voltak, gyakran a kett összefonódott. Megfigyelhet, hogy egyes kultúrákban a gyógyászat kéz a kézben járt ezoterikus jelleg gyakorlatokkal, amikbe könnyen beilleszthetek voltak a hallucinációt, révületet okozó anyagok. Egyes állítások szerint az emberiség az idszámításunk eltti 4000-es évek táján már alkalmazott ilyen szereket, i. e. 2735-ben pedig, a kínai tudós-császár Shen Nung össze is állított egy könyvet a gyógynövényekrl. Az ókori Közel-Keleten ers kultúrája volt a kábító hatású szerek használatának, ezt bizonyítja a suméroknál az ópiumhoz társított képírás jel, a „hul”, ami örömöt jelent. Az egyiptomiaknál az i. e. 3000-es években több sörfzde is volt, a 2000-es évekbl már tiltó tanítás is fent maradt a tudatmódosító szerek használatával kapcsolatban egy egyiptomi paptól, ugyanígy Bölcs Salamontól is. A tudatmódosító szerek szakrális célú használata az ókori Görögországban, a Delphoiban található jósda mködésében is szerepet játszottak. Az egész görög világból jóslatért ide áramlók számára a hallucinogén hatású nyers babérlevél rágcsálása által révületbe esett püthia papn adta a vezetést. Az aztékok is kbe vésték akkori orvosi tudásukat, amikben szintén nagy szerepet játszottak hallucinogén szerek, különösen a tudatmódosító dohány-származékok, és a szakrális célokra használt gombák. (Megdöbbent, hogy Aldous Huxley maga is kipróbálta ez utóbbi gombát, tapasztalatait pedig leírta egyik ilyen célból írott mvében. A szer által kiváltott hallucinációkban ugyanolyan látomásai voltak furcsa lényekrl, mint amiket az aztékok is megörökítettek épületeiken). A dél-amerikai indiánok által felfedezett szerek közül a kokain és a kinin jelents modern drog, de a kokaint például egy Carl Koller nev orvos helyi érzéstelenít hatása miatt alkalmazta. A tizenkilencedik század után is, szabályozatlanul használhattak orvosi célokra morfiumot, ópiumkivonatot, kokaint. Az amerikai polgárháborúból ezért rengeteg katona morfiummal tért haza, az ópium pedig leginkább Ázsiából szivárgott be Nyugatra, hiszen ott ekkoriban rekreációs célokra használták, amint ma a nikotint, vagy az alkoholt. Ezekkel szemben megdöbbent módon a marihuana végig megrizte történelmi népszerségét. Amerikában az 1900-as évek elejétl már elindultak komoly intézkedések a szabályozatlan drog fogyasztással szemben: az anyagok megfelel címkézését szabályozták, 1914-tl pedig az engedély nélküli nagyobb adag értékesítését tiltották, a heroint pedig teljesen betiltották. Egyébként ez a helyesen mértékletes szellemiség idézte el a szesztilalmat is, bár ezt 1933-ban hatályon kívül helyezték. Annak ellenére, hogy a harmincas években az Egyesült Államokban már kötelez volt az iskolai drog-felvilágosítás, az ötvenes évekre a marihuana és amfetaminok fogyasztása jelentsen növekedett.

Az 1960-as években megdöbbent fordulat állt be: a társadalmi és politikai változásokkal együtt a drogokkal szembeni korábban tapasztalt intolerancia is megfordult. A hagyományos értékek és hitek számára új kihívást jelentett, hogy pontatlannak, st, nevetségesnek titulálták a korábbi kábítószer-ellenes retorikát. Komoly, szinte az egész nyugati társadalmat (mert ugye ekkor a világ keleti felének jelents részén diktatúrák uralma alatt nem jelentett ilyen problémát a kábítószer) érint viták bontakoztak ki a dekriminalizációról, és a legalizációról. Ne feledkezzünk meg róla, hogy ezzel együtt – és nem csak ezzel egy idben! – bontakozott ki az azóta az egész világot megreformált szexuális- és zenei forradalom. A korabeli zenekarok nem titkoltan rögzítették slágereiket LSD és egyéb szerek befolyása alatt (Deep Puprle, Black Sabbath, Jimi Hendrix, stb.) Ez a korszakváltás magával hozta nem csak a szexualitás propagandáját, hanem a kábítószerek rejtett elfogadásának hullámát is, aminek eredményei az irodalomban, és a filmmvészetben megjelent fokozottabb hedonizmus. Megannyi filmalkotás épít a drogok használatának bemutatására, a valós problémákat bemutatva (pl. a Rekviem egy álomért cím megfilmesített novella, mely igen naturalista módon szemlélteti egy heroinista csoport mindennapjait, leépülését), de sajnos némelyik alkotás kontra produktív. A szintén könyvadaptáció Félelem és reszketés Las Vegasban cím mozi sokkal inkább hedonista propaganda film, ahogyan az eredeti alkotás szerzjének egész életpályája is, nem titkoltan errl szólt, míg 2005-ben fbe nem ltte magát (egyébként a drog- és alkohol függ fhs a regényben, maga Hunter S. Thompson). A keletrl beáramló misztérium vallások magukba foglalják valamilyen formában a drog fogyasztást, ezért lehetséges, hogy a manapság divatos távol-keleti filozófiák, és kultúra elfogadtatja a nyugati emberrel ezt. Erre épül például a viszonylag kis társadalmi ismertséggel bíró goa zenei kultúra, mely a távol-keleti, és kifejezetten tudat módosult állapotot elidéz zenét, és ehhez megfelel életstílust propagál. Mindezek ellenére az államok szankcionálják a drog használatot is (furcsa kivétel az egyébként is ultra-liberális Hollandia a marihuana legalitásával), különös tekintettel az elállításra, vagy éppen a kereskedelmére. A legcsekélyebb büntetést a fogyasztóra róják ki, de évekig is ülhet az, akit kábítószerrel való visszaéléssel ítélnek el.

A drogokat feloszthatjuk az általuk kiváltott hatás szerint is, attól függen, hogy nyugtató, hallucinogén, vagy éppen serkent hatásúak. Mi is ilyen felosztásban foglalkozunk velük, eltekintve a vegyület-alapú, és egyéb ismertetésektl. A narkotikus, vagy nyugtató szerek közé a heroint, morfiumot, illetve a nikotint és alkoholt soroljuk. A legnagyobb anyagi áldozatot, és legersebb függséget kialakító szer a heroin. Ennek minden formája illegális, egyébiránt ez egy félszintetikus szer, amit inhalálva (orron át felszívva), intravénásan (tvel befecskendezve), vagy citromsavban oldva adagolnak maguknak a függk. A szervezetben morfinná alakul, így fejti ki hatását igen erteljesen, és gyorsan – intravénásan lényegében azonnal, emiatt az egyik leggyakoribb túladagolás általi halált okozó szer. A néhány óráig tartó hatás, hogy a bels feszültség megsznik, s a helyét önbizalom, eufória foglalja el, viszont hányással, zavaros elmeállapottal társul. Annak ellenére, hogy a rövid bódulatot mély depresszió váltja fel, mely nehezen sznik, az alkalmi élvezetbl hamar átcsap a heroin fogyasztás életcéllá. A szer megvonása elviselhetetlen testi szenvedéssel jár, ers viszketéssel, orrcsöpögéssel, könnyezés, kínzó-fájdalmas görcsökkel, hasmenéssel. Ilyen stádiumban a fogyasztás utáni emészt vágyat csupán a szenvedéstl való szabadulás motiválja, nem a mámor. Szintén narkotikus szer a kizárólag gyógyászatban használatos morfin, vagy morfium, amelybl az elbb említett heroint is kinyerik. A morfiumot a mákból állítják el, melyet elször 1801-ben izoláltak, s neveztek el az álmok görög istenérl, Morpheus-ról. A morfin a fájdalomérz rostokon érkez fájdalom impulzusokat befolyásolja, illetve a fájdalom szubjektív megélését olyan módon, hogy csökkenti az attól való félelmet. A heroin alapanyagát képez mák ftermelje Afganisztán, mely 3,1 milliárd dollárnyi mákot exportál átlagosan, ami az ország GDP-jének 46 százaléka.

A hallucinogén, vagy pszichedelikus szerek közé tartozik a sajnos igen népszer marihuana, LSD, vagy a meszkalin. A latinul cannabis-nak nevezett kender elssorban nem arról híres, hogy textilipari nyersanyag, és több ezer éve már szövetként is felhasználták. A szárított, megtermékenyítetlen kendervirágzatot hívják marihuanának, melyet cigarettába sodorva (a könnyebb éghetség miatt dohánnyal keverve) fogyasztanak, ezt hívják legáltalánosabban „joint”-nak, bár rengeteg egyéb megnevezése létezik a szlengben. A „füvet” teaként, de akár süteménybe keverve (lásd: Hollandia) is fogyasztják, vagy vízipipában szívják el, hatóanyaga a THC. Könny beszerezhetsége miatt, illetve amiatt, hogy állítólag nem alakít ki függést, az egyik legnépszerbb drog – mégis, 16 százalékkal a harmadik helyet foglalja el azon öt drog között, melyek miatt a leggyakrabban kerülnek drogelvonó létesítményekbe az USA-ban. Szintén az USA-ban készült felmérés alapján a cannabist fogyasztó fiatalok négyszer hajlamosabbak az erszakra, és ötször hajlamosabbak a lopásra, mint akik nem fogyasztanak. A marihuanát általában az ún. „könny drogok” kategóriájába sorolják, ami eleve (a „keménydrog” kifejezéssel együtt) tudománytalan. A f önmagában nem vezet ahhoz, hogy más szerek iránti függést alakítson ki, de a fogyasztói a nemkívánatos helyzetekbl, életérzésekbl való menekülés miatt kezdik el alkalmazni. Az általános vélekedést cáfolja az a tény, hogy a gyakori fogyasztók esetében kialakulhat tolerancia a szer hatásával szemben, ezért igen nagy az esély, hogy emiatt viszont a megfelel állapot elérése érdekében súlyosabb szerekhez nyúl a fogyasztó. A kender gyantája préselve és összegyjtve a hasis, melynek színe a zöldtl az aranybarnán keresztül a szinte feketéig változhat, tisztaságától és az elállítás módszerétl függen. Hatásai között szerepel többek közt a megnövekedett éhség, a rövid távú memória zavara, eltorzul az idérzék. A canabis a negyedik leggyakrabban alkalmazott pszichoaktív szer a dohány, koffein és az alkohol mögött! Szakemberek megfigyelései alapján egyértelm, hogy a cannabis kapu a keményebb drogok, a mélyebb életvitel felé. Az ENSZ 1997-es jelentése szerint világszerte 141 millió fogyasztója van, ami a Föld népességének 2,5 %-a.

A meszkalin az egyik legrégebb ideje használt hallucinogén szer, mely számos kaktuszfélében megtalálható. Hatásait egy-két óra alatt fejti ki, mely akár 12 órán át is tarthat – az LSD-hez hasonló hatások mellett ers vizuális élmények érik a használót, míg csökken az akarater. Az LSD egy furcsa véletlen folytán vált ismert hallucinogén szerré, amikor is Albert Hoffmann korábbi kutatásainak eredményeként vette el az LSD-25 nev vegyületet farmakológiai kísérletekhez. A kísérlet után hirtelen rosszul lett, szédülés és nyugtalanság fogta el. A részegséghez hasonló állapotban enyhe látomásai voltak, eközben a fény bántotta, amikor pedig szemeit becsukta kaleidoszkópszer színes képeket látott maga eltt. Az állapot két óra múlva mindenféle utóhatás nélkül elmúlt. Hamar rájött, hogy némi LSD-25 cseppenhetett rá az ujjára, brén át felszívódhatott és ez okozhatta a hatást. A szer által kiváltott hatásokat befolyásolják a bevétel eltti körülmények, a környezet és a lelki állapot. Gyakran okoz kaleidoszkópszer víziókat, miközben megváltozik a tapasztalt dolgok megjelenése, nagyobb dózis esetén a térbl is kiszakadva különféle lényeket érzékel és lát a használó, miközben rémiszt gondolatok és érzések gyötrik. Legveszélyesebb mellékhatása az ún. flashback, amely az egyszeri használat után évek múltán is bármikor jelentkezhet. Mivel egy színtelen, szagtalan, enyhén kesernyés szerrl van szó, leggyakrabban apró papírocskákra, bélyegre itatják, ami a brön át felszívódva hat. Az 1950-es évek közepétl tört be a mvészetekbe is, mikor a már említett Aldous Huxley meszkalinos élményeit megírva, elindította a pszichedelikus szubkultúrát. 1967-ben Johnson elnök betiltotta az USA-ban az LSD-t, míg Magyarországon csak 1980-ban tiltották be.

Igen súlyos hatású, leginkább a goa-kultúrában elterjedt szer a varázs gombának nevezett pszichedelikus gomba. Afrikában, Szibériában, Dél-Amerikában a történelem során is kedvelt szer volt a sámánisztikus gyakorlatok elvégzéséhez. A nyugati világba egy véletlen miatt jutott el, amikor 1955-ben két fotográfus a Life számára készített beszámolót mexikói élményeikrl, ahol részt vettek egy sámáni szertartáson, ahol maguk is fogyasztottak gombát. A gomba pszichikai és fiziológiai hatásai megegyeznek az LSD hatásaival, de fogyasztók arról számoltak be, hogy egyes esetekben „mélyebb” spirituális élmenyeket ad. A fogyasztás után 40 perccel kaleidoszkóp szer hallucinációk jelentkeznek, legersebb hatásait a második óra elteltével tapasztalja a felhasználó. Maguk a fogyasztók is elismerik, hogy az els alkalmak után ers késztetésük lett a keleti misztika és életmód iránt, a fogyasztók majdnem 100%-ánál megfigyelhet egy hirtelen, éles váltás. A hatás elidézésére egy egész kulturális alapon mköd iparág épült, melyben a zenei eladók nem titkoltan olyan zenét alkotnak, mely már önmagában is képes valamilyen tudat módosult állapotot elidézni. A serkent szerek közül relatív olcsósága miatt az ecstasy nev party-drog a legelterjedtebb. Eredeti alakjában fehér por, amit tabletta, vagy kapszula formájában a szájon át vesznek be, melyek kedves mese figurákat ábrázolnak. Hatóanyaga az MDMA, melynek pszichoaktív hatását elször 1978-ban fedezték fel, majd a nyolcvanas években a pszichoterápiában alkalmazták, mivel növelte a páciensek önértékelését, s ezzel egy idben lett népszer party-drog. Az egyik f veszélye, hogy akár egy-két tabletta is halálos dózissá válhat az anyagtól függen. Rövid távú hatásai közé tartozik, hogy a meglév alaphangulatot fokozza, függetlenül attól, hogy az milyen irányú, eközben kikapcsolja a szervezet védekez mechanizmusait (mint az éhség, szomjúság, fáradtság érzet), és ezzel egy idben túlterheli a szívet, vesét és májat. Ezekbl következen gyakori az olyan haláleset, amikor a fáradtságot nem érezve, valaki féktelenül táncol, miközben a szíve egyénként is többszörös ütemmel ver, amely körülmények szívrohamot idéznek el.


A metamfetamin, vagy „kristálymet” a figyelemhiányos hiperaktivitási szindróma és narkolepszia kezelésére volt használatos. Ismertebb nevén: speed, ami kristályos formájú anyag, ezt pipából szívják, ha por állagú akkor pedig beszívják, vagy feloldva intravénásan adagolják. Felszippantása után pár másodperccel már kifejti 4-6 órán át tartó hatását, ami olyan, mintha hirtelen, ers stressz érte volna az embert, csak ez nem múlik el olyan hamar, és folyamatos, gyors beszédben, nagyfokú nyugtalanságban manifesztálódik. Elnyomja az étvágyat, és a fáradságot (tehát nem megszünteti azt, csak kitolja a pihenés idejét), emiatt a hatás elmúltával ers fáradságot, depressziót idéz el, holott a hatásai között az euforikus érzések dominánsak. A speeddel szemben hamar kiépül a test toleranciája, így egyre több kell a szerbl ugyanazon hatás eléréséhez. Igen ers a pszichikai függés kialakulása, ha pedig idült fogyasztóktól vonják meg a szert ers depresszió, mély álmosság, bélmködési zavarok lépnek fel.

A kokain az egyik legdrágább kábítószer a világon, melyet a dél-amerikai kokacserje leveleibl vonnak ki. Az 1400-as években ismerték meg az európaiak, st, az akkori spanyol törvények megengedték, hogy a birtokosok koka levéllel fizessenek adót, ami megnövelte az amúgy sem csekély dél-amerikai termesztést. Az európai koka kereslet odáig fajult, hogy az 1870-es években már kokain tartalmú bor is megjelent. Az 1880-as évek végén alakult Coca-Cola akkoriban még tartalmazott igazi kokaint is a koffein mellett, de 1903-ban ezt megszüntették. A növekv halál esetek miatt, a kokain 1914-ben tiltott szerré válik Amerikában. A kokain elállításához szükséges kokacserjét legnagyobb mennyiségben Kolumbiában (56%), Peruban (29%) és Bolíviában (15%) termelik. A por formájú kokaint orron át szippantják fel, a maradékot általában a fogínybe dörzsölik, vízben oldva injekcióval is beadják, vagy savas folyadékkal keverve nyelik le. Elszívhatóvá is akarták tenni a kokaint, ezért a hetvenes években szintetizálták (ez a crack) így apró kavicsok formájában árulják, amit cigarettába tesznek. Hatását közvetlenül az agyban fejti ki, megdöbbent gyakori tünete, a „kokain bogarak” érzése, vagyis amikor a fogyasztó azt érzi, mintha bogarak mászkálnának a bre alatt. Nagyon gyors leépülést eredményez, s a használó már az els alkalom után ers vágyat érez a következ élményre, ami nagyjából 30-45 perc alatt el is múlik.

„Az emberek, különösen a fiatalok nem hiszik el, vagy nem akarják elhinni, hogy k meghalhatnak” – Funk Sándor addiktológus pszichiáter így foglalta össze igen találóan, miért is fogyasztanak ilyen nagy mértékben drogokat az emberek, tudva a világos következményeit. Szerencsére hazánkban az ezredforduló óta stagnál a drogfogyasztás, a fiatalok többsége az önpusztítás hagyományosabb módjait választja. Ennek ellenére a ma végzs középiskolások közül minden másodikról elmondható, hogy fogyasztott már valamilyen illegális szert, ez a szám a 15-17 évesek között minden ötödik fiatalt érinti. A drogfogyasztás ma már nem csak a valóság ell menekül, kíváncsi fiatalok eszköze, hanem gyakran nélkülözhetetlen party-kellék is. Az évi kb. 200 diszkó baleset közül (melyben leggyakrabban 15-20 évesek halnak meg) a legtöbbet ilyen módosult tudat idézi el.

Egyértelm, hogy súlyos szerepe van a médiának is, de mint korábban utaltunk rá, emellett a különféle kultúr-termékek ersen propagálják ezt a szabados életvitelt. A szennykultúra a party-t, és a bedrogozást propagálja, erre példa, amikor a korabeli Viva TV-be bement „Majka Papa” bedrogozva. Így állította be a csatorna t, mint belevaló figurát, aki még ezt is megmerte csinálni. Látható, hogy akárcsak a magyar celeb-világ példának kitett képviseli maguk is szintén küzdenek súlyos problémákkal, önmaguk sem kaliberek. A nemzetközi világsztárok közül rengeteg olyan figura van, aki bevallottan áll, vagy állt ilyen szerek hatása alatt

Világszerte hozzávetleg 26 millió ember kemény drogfügg. 13 millióan használnak kokaint, vagyis többen, mint hazánk összlakossága; heroint közel 9 millió ember használ. A legtöbben nem néznek szembe a problémával, hogy az átmeneti feldobódást ígér szereknek nem csupán rövid távú hatása van, hanem hamar egy ember életének részévé válhat, anélkül hogy a személy észrevenné. Ez egyértelmen látszik abból is, hogy a tudatmódosító szerek legtöbbjét, eredetileg sámánok, varázslók használták, és használják transzcendens élmények megélése miatt. Gondoljunk csak bele abba, ha valaki csupán „alkalmi” fogyasztó szombat esténként – az szervezete megszokja az adott szerek hetente való bevitelét, és rövid idn belül tudat alatt válik függvé. Szembesülve azzal a súlyos lecsúszással, és rengeteg elrontott élettel, amit egy-egy ilyen szer használata kivált, már egyetlen drogfogyasztó is soknak számít a világon...


Tóth Tamásnak sikerült kiszabadulni a drogok fogságából

Interjú Tóth Tamással, aki volt Goa-party szervezként aktív drog fogyasztó is volt, ma viszont már családapa, és drogprevenciós eladásokat tart fiataloknak.

Tth Tams
Tth Tams

Napjainkra a különféle tudatmódosító szerek átszövik a kultúránkat, gondolok itt például az alkoholra, de mégis, van az úgynevezett kemény drogoknak egy külön világa, ami például a Goa zenével van összefüggésben. Te innen jöttél, beszélnél errl a világról?

Elször is, azt hadd szögezzem le, hogy a gyakorlatban sincs különbség „könny” és „kemény” drogok közt. Goa egy indiai provincia, ahonnan a hetvenes évektl fogva indították el hippik az acid zenei stílussal együtt ezt az irányzatot, a keleti zenék misztikus világával, keleti filozófiákkal összefonódva. A zene eleve át van itatva a tudatmódosító állapottal. Úgy van kitalálva, hogy 130-160 ütem per perccel pörög. Ez egy olyan közösség, akik nem a mainstream fáramában mozognak, nem igazán elterjedt, és szinte mindenki ismer mindenkit. 5-10 ezer tagot számláló közösség, belterjes, akár családiasnak is hívhatnánk... Én úgy kerültem bele ebbe a világba, hogy elmentünk egy balatoni partira, ahol droggal köszöntöttük a napfelkeltét. Én magam a fvel kezdtem a fogyasztást. Ezután fokozatosan cseréldött le a baráti köröm, magával szippantott ez a világ: elkezdtem így öltözködni, érdekldni kezdtem a keleti vallások iránt.

Mit gondolsz, fiatalok miért fogyasztanak világszerte tömeg méretekben drogokat?

Egy érték vesztett világban élünk, ahol kiüresedtek a szüli szerepek. A fiatalok a baráti körükbl szerzik az infókat, amik nincsenek megszrve, hiányzik az érték ítélet. A másik pedig, hogy sok szül nem foglalkozik a gyerekeikkel. Nincs kommunikáció, mert mikor haza megy a gyerek, azt mondja, nem történt semmi, majd bemegy a szobájába; a szülk sem ismerik a drog világot, nincs tapasztalatuk. Ehhez társul a média és egyes malkotások erteljes befolyása. Én is sok olyan irodalmi klasszikust olvastam, s ezek szerzit, akik maguk is aktív kábítószer fogyasztók voltak, pl. Aldous Huxley, a Szép új világ írója, aki leírta kábszeres élményeit.

Milyen megoldásokat látsz arra, hogy azok, akik ha nem is annyira mélyen, mint annak idején Te, de érintkeznek drogokkal, akár csak alakalmi füvezk, hogy ennek árnyoldalaira rádöbbentsük ket?

Sokan az elrettentést, a megfélemlítést tekintik jó megoldásnak, de gyakran semmi értelme sincs. A prevencióra fontos hangsúlyt tenni, hiszen ha már benne van valaki, akkor nehéz, szinte lehetetlen kijönni. Sokszor olyan függség alakul ki, amiben lehet, hogy megszabadul az adott szertl, de más szerre rászokik, ez sem totális megoldás. A megelzés odafigyelés fontos, és itt jön be a szülk felelssége, hogy ismerjék nagyjából a drogokat, hatásait, és foglalkozzanak, beszélgessenek a gyerekeikkel, elmagyarázva ennek a világnak a szörnységét. Így már, ha van egy erkölcsi alap, akkor a kritikus idszakban ellent tud állni a fiatal. Olyan ers rácsot kell felépíteni a fiatalságban, ami megrzi t ezektl, de persze egy id után ebbe leginkább az ifjú felelssége a dönt, hiszen a szül nincs mindig vele. A fiatal válogassa meg a barátait, hogy hova megy, hagyja ki a bulikat, diszkókat, legyen belátása a dolgokba.

Te hogyan kerültél ki ebbl a világból?

Egy korábbi party szervez barátom egyik pillanatról a másikra változott meg, holott eltte együtt drogoztunk. Elkezdtem érdekldni, mi miatt változott meg, azt mondta, neki Jézus segített. Eközben nekem már rendrségi ügyeim voltak, elvonókra jártam, de szabadulni akartam ebbl. Ez a barátom azt javasolta, hogy én is Isten segítségét kérjem, hogy hozzon ki onnan, ahonnan eltte én a magam erejébl nem tudtam kijönni. Így tettem, és az életem rövid id alatt fordulatot vett, most már pedig én is igyekszem segíteni azoknak – a magam lehetségeihez képest – hogy kijöhessenek ebbl a világból.

 

Kapcsold cikkek
"Ezek a mai fiatalok" - gyakran hallott, gyakran hangoztatott szállóige, mely nem új kelet. Minden idszakban mást és mást jelentett az idsebb generáció számára, az akkor él ifjúságra vonatkoztatva. 
8,034,000 Huf / 26,000 Eur
1,001,160 Huf / 3,240 Eur
Kristen Stewart megjelenését igen ers kritikák szokták érni, lezser, könnyed, laza hétköznapi viseletei miatt. Születésnapja alkalmából egy rövid összeállítást olvashattok a legemlékezetesebb ruháiról.
Megszerveztük. Azaz elintéztük, hogy a hazai rajongói közösségek a Trendmagazin segítségével üzenhessenek kedvencüknek. 
Hennel Ádám is részt vett azon a rendezvényen, ahol az ország legtehetségesebb fodrászai mutatták be munkáikat.
avatar
Adrihanna
-
2012.03.07. 23:52
44
ez teljes mrtkben igaz, n szvesen elbeszlgetek errl brkivel =)
avatar
LosSantos
-
2012.03.07. 18:18
43
Adrihanna: Ez korrekt tled, de az ilyen gelhvsokat sokkal jobban kellene iskolkban meg a partyhelyeken is bemutatni, mert szerintem a tbbsgnek semmi fogalma nincs ezek fontossgrl!
avatar
xetron
-
2012.03.07. 13:00
42
uhhhh hogy tudsz ilyen nagy kommentet rni? :D de igazad van csak sajnos a buliba kszl tinik nem olvasnak ilyesmit :/
avatar
Adrihanna
-
2012.03.07. 09:42
41
Kedves Olvask!

Szeretnm felhvni a figyelmeteket pr dologra, amire a Flyerz magazin is felhvta az olvasinak a figyelmt. http://www.flyerz.hu/ lapozztok vgig az aktulis szmot! Minden olvasm figyelmt szeretnm arra is felhvni, hogy a Szent Llek tren mindent vehettek, csak Szent Lelket nem s ne lljatok be az olcsn ivk sorba, a Szigeten pedig csak leglisan fogyasszatok alkoholt, azaz a brpultbl krjtek ki. Mr ezerszer felhvtk r a figyelmet, de n is megteszem, az orrom eltt nyittatom ki az veget, a tenyerem a pohr fele tartom, de n azt javasolnm, hogy visszahajtott szvszllal vegbe krjtek ki az italt, ha nem alkoholt fogyasztotok s az veg szjt egy ujjal fedjtek be, ez semmiben nem gtol tnc kzben. A parkolban nem kell szdelegni, ha leszltanak brmilyen nyelven hatrozott lptekkel tovbb kell menni max rtetlen fejet vgni, mintha nem rtenl az adott nyelven. A biztonsgisoknak sajnos lehetetlen mindenhol ott lenni s ft, ft, vadvirgot ellenrizni, a klubok biztonsgrt felelsek. Neknk is vigyzni kell, nem elg ha rnk vigyznak! Olvasink kzt is biztosan vannak 14 v krliek akik belgnak/tak mr a szigetre, ne hajtson a kvncsisg, mert senkivel sem szeretnk tallkozni a kihelyezett orvosi szobban =) lttam mr embert a szigeten kvl rosszul lenni a Ginatl s soha letemben nem reztem mg azt a flelmet, ijedtsget s nem voltam mg soha olyan tehetetlen, pedig mr lttam vonatos gzolst is gy 20 mterrl hangeffektekkel egytt.. Epilepszia jelleg grcst is okozhat bizonyos emberek esetben. Valamint, most nem volt idm vgigfutni Dvid cikkt, de a krokodil drogrl is biztos hallottatok mr, nem emlkszem a cikkben benne van-e. Olcsbb mint a heroin viszont megesz mint egy krokodil.... http://gepnarancs.hu/2011/06/krokodil-a-kabitoszer-ami-drogosokat-eszik/ szeretnm, ha elolvasntok, szerettem volna rla rni, de egyszeren nem ment, sorrl sorra elakadtam s szrl szra elfogott az undor s a flelem. n bevallom, hogy letemben nem szvtam nem drogoztam st nem is dohnyoztam egyszer egyet szvtam bele egy vizipipba de egy letre elg volt s olyan rosszul voltam, hogy orvost akartam hivatni. Nemrgiben egy bartnm naivan kiprblt egy kis mixelt lisztet (kevert drogok), konkrtan az se hatott volna r, ha telibe szven lvm gy prgtt.... elaludni se tudott. Ez is szintn nagyon ijeszt volt. Ha szeretntek mg jobban elrettenni, akkor ksztek egy rvid interjt Lory B-vel, a magyar zeneipar egyik legnagyobb drogfogyasztja volt, Lory egszen addig jutott, hogy egy alkalommal percekig llt egy papr felett, mert elfelejtette az alrst s nem tudott autogramot adni. Mondhatja brki, hogy j, mrtktarts kell ebbe s nem kell annyit lni mint k, ebben NINCS mrtktarts, alkoholba mg egy bizonyos szintig van, kvzsba van, szolizsba van, internetbe van, stb, de a drog olyan kmiai s biolgiai folyamatokat zongorz le bennnk, amitl nincs meglls. Kicsiben kezded s mindig tbbet akarsz. Azt hiszem a linkelt cikkben Znya nyilatkozik is, hogy megette t a drog.... ez nem csak a krokodilra igaz. A tbbi szer is felemszt! Nagyon krek mindenkit, hogy hvja fel erre a bartainak a figyelmt. Most tudom, hogy nem fog engem szeretni senki, de ktelessgemnek rzem azt, hogy a mellett, hogy rendszeresen mindenkit meghvok a Hajgyri rendezvnyeire, mindenkit szltsak fel arra is, hogy gyeljen az ilyen dolgokra.
Ksznm, hogy vgigolvasttok a gigakommentet!
avatar
donvito
-
2011.02.26. 00:06
40
\" A heroin alapanyagt kpez mk ftermelje Afganisztn, mely 3,1 millird dollrnyi mkot exportl tlagosan, ami az orszg GDP-jnek 46 szzalka.\"

Tk j hogy komplett orszgok ellnek a drog sszetevinek termesztsbl.
avatar
DrFly
-
2011.02.25. 19:22
39
Andras74: A krnyezetemen n is ltom hogy elg nehz megllni a \"csbtst\" mg azoknak is akiknek rendezett a htterk. Sosem gy kezddik hogy \"gyere legyl drogfgg\" hanem egy buli alkalmval kirpbljk, aztn ksbb ha valami bajuk van az lettel, rszoknak.
avatar
Szandi
-
2011.02.22. 16:41
38
Ezt n is rossznak tartom Laura.. Errl kr is vitatkozni, nem szabad engedlyezni semmilyen drogot! Inkbb azon kellene fradozni hogy a gyerekek mr az iskolban is kell kpet kapjanak ezen szerek veszlyeirl.
avatar
Laura
-
2011.02.22. 16:32
37
A tma nagyon slyos, s ami a legrosszabb az az, hogy senkit sem rdekel igazn a drogprevenci hanem pp ellenkezleg! A parlamentben jelenleg is van olyan prt amelyik a knny drogok liberalizlst tzte a zszlajra....annyit mondok ez gy nagyon gz!!!

Egybknt szuper lett a cikk ;)
avatar
Tompi
-
2011.01.31. 14:49
36
Az elsdleges felels a szl de felelsek azok is akik gy zemeltetnek szrakozhelyeket hogy jl tudjk ott van a drog..
avatar
Toma
-
2011.01.31. 10:27
35
ht igen, amgy egyetrtek Andrssal, mert ha a szl gy neveli, akkor a lurk nem megy bele a rossz dolgokba, pl n is yen vagyok, gy neveltek s sose reztem affinitst hogy kiprbljam az effle dolgokat. A tragdik ldozatai pedig ms tszta, arrl nem tehet senki ha vletlen pont lesz, mert ezek ltalban a vletlen mvei :(:(

n is szigortanm a bntetst, ja s persze nem engednm, hogy az gymond celebek megsszk a dolgokat...:S
avatar
LosSantos
-
2011.01.31. 04:34
34
Sokkal nagyobb bntetseket kne kiszabni azokra akik kiskornak adnak el pit, az ilyen west balknos rendezvnyeket pedig rendszeresen ellenrizni kne, meg gy ltalban a bulibizniszt s akkor taln nem lesz mg1x ilyen tragdia!
avatar
Marci20
-
2011.01.23. 14:41
33
Szia Andras74!

Nekem is ez a vlemnyem. A szlt nem lehet felelss tenni, mert nem tudja ellenrizni hogy igazat mond-e a lurk. Illetve honnan is gondoln brki hogy egy ilyen ismert szrakozhelyen brmi tragdia elfordulhat?
avatar
Andras74
-
2011.01.23. 10:08
32
Szerintem nagyon fontos a neveltets,Szli httr....de azt is figyelembe kell venni hogy a trsadalom (iskola,iskolatrsak,bartok,mdik,divat) is felels a fiatalok szoksairt.
Egy fiatalt nem lehet bezrni a szobjba , azzal a kifogssal hogy vni akarjk mindentl.A msik pedig hogy hiba mondja a gyerek a szlnek hogy egy biztonsgos,leglis helyre megy szrakozni ha a gyerek utna mst csinl.A szl nem lehet mellette (a discoban...stb) mint egy rendr.
n a VI kerleti jegyzt(mert nem zratta be a helyet) s a \"buli\" szervezit szmoltatnm el.k a felelsek hogy egy 300 frhelyes helyre , 3000 embert engedtek be.
avatar
Xnorbi
-
2011.01.18. 22:28
31
nagyon sajnlom azt a 3 lnyt akik meghaltak... nekem tudtommal egy ismersm se volt a helysznen szerencsre..
avatar
Adrihanna
-
2011.01.18. 22:24
30
csi bcsi!!!
eddig n pl mg csak olyanrl hallottam, hogy valakitl azrt krtek szrakozhelyen szemlyit mert tl idsnek nzett ki. ezek az emberek nem foglalkoznak azzal, hogy fiatal valaki!!
hah!!
minnl fiatalabb korban fogjk meg, annl jobban rszokik bizonyos szerekre legyen az alkohol vagy drog.. onnantl az fgg lesz s nincs baj biztos bevteli forrs. nem beszlve arrl, hogy a fiatalabbak naivabbak is.
mocskos dolog ez..
meg ht nevels krdse. nekem pl ha kikrt valamit egy nagykor se ittam meg, csak illedelmessgbl belekstoltam.. (alapbl nem szeretem az alkohol zt.. a hatst mg inkbb nem..)
avatar
Angelina
-
2011.01.18. 21:07
29
igazad van Adri, ez elssorban a szlk felelssge! De az is hihetetlen hogy simn kiszolglnak 18 v akattiakat szeszesitallal, st mg ki is bontjk nekik.
avatar
Szeki
-
2011.01.17. 18:06
28
Nekem az is megdbbent hogy mit keresett ott sok 14-15 ves? Meg hogy mkdtt a hely ha nem volt engedlye?
avatar
suvitomi
-
2011.01.17. 15:46
27
Nagyon sajnlom a hozztartozkat, s itt szvsz nem a szlk a leginkbb felelsek. Lehet hogy hiba elengedni valakit, de ilyenre azrt mgse szmt senki. A szervezk annyiban felelsek hogy tbb embert engedtek be mint kellett volna, plusz nem volt engedly, de gy sejtem ez elg sok helyen elfordulhatott mr eddig is. Ilyen pnikhangulatnl nehz felelsket tallni, mert ha ez nem egy szrakozhelyen trtnik hanem a Tescoban akkor is ugyanez lett volna a vgeredmny.
avatar
Attilaa
-
2011.01.17. 14:55
26
Amugy szerintem ez az egsz Noise Night Life party sorozat elg ignytelen.Elg sok gz ember jr erre.Legutobbi helyszine is a drer volt ami ht szintn elg ramaty hely....
avatar
Adrihanna
-
2011.01.17. 13:24
25
nemr gyerekek!!
hol vannak a szlk? a f felels ilyenkor brmekkora baj is rte, a szl!! mirt nem tudja egy szl hova megy a gyereke?
mit keresnek a 13(eddig a legfiatalabb akivel tallkoztam ilyen helyen.. de tuti nem mondok ezzel nagyot..) s 17 v kzttiekrl mirt nem tudnak a szlk, hova megy mit csinl kivel van?

lassan 20 leszek mgis a szleim mindent tudnak mikor, hol, kivel, mit, mirt..
a szervezk meg csak a pnzel foglalkoztak.. igen s nem azrt de ki nem azzal foglalkozik manapsg? csak k szerencstlenebbek, mint a tbbi szervez. a bntetsk kapjk csak meg, meg is rdemlik, st a helyet minden gondolkods nlkl be kell zrni!!!!!! (fleg mert egy drogbnya.. a legtbb kbult fiatal oda jr)
na meg aztn.. a kvetkez fokozat a szlk, ket is elvennm hatalmi szervknt, mert nem voltak a fiatalok megfelel kontroll alatt. ha mgis, akkor jnnek azok akik falaztak h a lnyok mehessenek bulizni..
n nagyon hls vagyok Istennek, hogy tlltem minden hlyesgem =)
egyszeren gy utlag kvlllknt ltja az ember, mennyi veszly volt krltte..

amgy addig lesznek szrakozhelyi katasztrfk, mg jra minden sarkon rendr fog llni, igazoltatni fognak s ha 18 alatt vagy hazakldenek, vagy bevisznek.. =) szerintem egsz ms lenne a helyzet.. aki meg nagykor az magrt felels.. ja s szrakozhelyen ne legyen 18 a hatr, 21.. minimum!!!
avatar
KirschnerDavid
-
2011.01.17. 13:05
24
Tnyleg mindssze 10 biztonsgi ember \"biztostotta\" a terepet? - Igen. Valban tzszer annyi ember ment be? - Igen. A tulajdonosak rdekli az rbevtelen kvl brmi is? - Nem.

Ettl mg 5 fitala lny halt meg szombaton. Nem ismertk ket, nem tudjuk milyenek voltak, st mg a korukat sem ruljk el. Az biztos, hogy 20 alattiak voltak, de a korukat \"ciki lenne elrulni\", mert elvileg be sem engedhettk volna ket... 17 v... Az semmi, egy kutya is ell 17 vet. Ezek a szerencstlenek nagyjbl ennyit ltek. s valban, ilyen korban mg nem ezen kne, hogy jrjon sokak esze, s hiba volt a drog is, stb. - de nem rdemeltk meg a hallukat ettl mg.
n abban remnykedek, hogy a valdi felelsk - ha mr a lnyokat visszahozni nem lehet - meg kapjk a magukt.
avatar
Shadow88
-
2011.01.17. 13:00
23
Adrihanna! Szomor eset, remlem nem lesz tbb ilyen!
avatar
Adrihanna
-
2011.01.16. 23:58
22
de nem ez a lnyeg... hanem h mindegy.. kiakadtam..
avatar
Blackjack
-
2011.01.16. 23:41
21
rtetlenl llok az eset eltt. Hogy lehetett ilyen feleltlensget csinlni? 2500 embert beengedni egy max 300 fs helyre? s mg engedlyk se volt az zemeltetknek!
avatar
Adrihanna
-
2011.01.16. 23:23
20
na west balkn tragdia?
lltlag nem csak alkohol hatsa alatt voltak a lnyok?
hopp mire kpes egy kis plusz party kellk =S
remlem pran tanulnak ebbl..
azt gy nem rtem, hogy hol vannak ilyenkor a bartok..
a msik, hogy mi az, hogy a szervezk felelssgt vizsgljk? k ittak a lnyok brben?
avatar
Balumsn
-
2011.01.08. 13:32
19
Igen de ez is azert van, mert annyira el akarnak szakadni a gondjaiktol, eletuktol hogy direkt be akarjak tompitani magukat, hogy gondolkodni se kelljen.
avatar
PaulShark
-
2011.01.08. 13:19
18
n nem vagyok aza fajta, de sajna el kell ismerni: sok fiatalnak ma mr nincs buli vmilyen \"knny\" drog nlkl... :s
avatar
Csili
-
2011.01.07. 23:04
17
Badboy: dett!

(j rs amgy)
avatar
Benny
-
2011.01.07. 16:00
16
Van abban valami amit Tth Tams mond. Mindenki azzal jn hogy \"ez csak f\" meg ilyesmi, de ez csak a kezdet, nyilvnval nem fog senki annl leragadni, jnnek majd a kemnyebb szerek.
avatar
KirschnerDavid
-
2011.01.07. 13:54
15
Valban nagy problma, hogy manapsg szszerint mindent el lehet adni \"mvszet\" cmsz alatt, illetve jformn brmit be lehet mutatni mvszetknt.
A cikkben is emltett Rekviem egy lomrt cm film - br ersen naturalisztikus, mgis - bemutatja, hogy a fggsgek miylen mlyre vihetik az embert egy szint utn...
Paul Smith 'Las Vegas' vlltska
A tavalyi nagy sikert aratott "Mini" kollekció után idén is egy újabb limitált szériával rukkolt el a Paul Smith, ezúttal Las Vegasra épült fel egy kollekció.

Idén sem lesz hiány új karórákból, errl a bázeli órakiállítás gondoskodik. Folyamatosan frissül cikkünkben bemutatjuk a legfontosabb modelleket.
Idén érkezett el 40. évfordulójához a Patek Philippe legnépszerbb modellje, a Nautilus, ennek tiszteletére két különleges verziót jelentettek be.
René Weber elemzésébl kiderül, hogy a Rolex toronymagasan vezeti a svájci luxusórák toplistáját. A második helyen az Omega áll.
Az idei Baselworld kiállítás is számtalan újdonságot tartogat a luxusórák rajongóinak. Folyamatosan frissül cikkünkben a legérdekesebb modelleket mutatjuk be, tartsatok velünk!
Miután a hatvanas-hetvenes években ugrásszeren ntt a TV-készülékek száma a háztartásokban világszerte, egyre nagyobb hatást gyakoroltak az emberek életére a különböz Tv-sorozatok.