Marilyn Manson plyafutsa
Stnizmus, zletszeren
46 hozzszls
Kirschner Dvid    2011.03.05

Az egykori szexszimbólumtól és egy kegyetlen sorozatgyilkostól kölcsönözte nevét Marilyn Manson, aki kétségtelenül korszakalkotó figura – sajnos. Bírálói szélsségesen megbotránkoztató, botrányos viselkedését, és párját ritkító értéktagadását ellenzik, rajongói a sátánizmus mögött apró PR-fogásokat látnak, és mint mondják, az egész csak játék. De mégis, mi tehette napjaink legperverzebb és legagresszívebb zenei figuráját korunkat meghatározó eladóvá?


1969. január 5-én született egy Ohio állambeli kisvárosban, egyszer családban, a Brian Hugh Warner egyszer névvel, szülei egyetlen gyermekeként. Bár apja katolikus, anyja az episzkopális egyház tagja volt, így vallásos neveltetésben részesült. Mégis, elmondása szerint mély nyomokat hagyott benne féktelen pornórajongó nagyapja, miközben a beszámolók szerint a szülei vallásos iskolába járatták, és az itteni szigor és szabályok lázadást, és félelmet váltottak ki belle. Saját visszaemlékezése szerint direkt rosszalkodott, hogy normális iskolába járhasson, és mivel rossz fiúnak számított, nem volt sok barátja, de a tizedik osztály után el is költöztek Fort Lauderdale-be. Idvel, mikor szembesült azzal, hogy akárhogyan is él, nincsenek azonnal rossz következményei, tudatosan szakadt el szülei hitétl.

1987-ben az érettségi után, Floridába költözött, ahol a '25th Parallel' cím lapnál lett rockújságíró, eközben pedig a Broward Community Collegen kezdett tanulni. 1989-ben megalapította a Marilyn Manson and the Spooky Kids nev bandát (a csapat neve 1992-ben rövidült le csak az nevére) ahol minden egyes bandatag a keresztnevét egy szexszimbólum után, a vezetéknevét pedig egy-egy ismert sorozatgyilkos után vették fel. Trent Reznor figyelt fel a zenekarra, és támogatta ket egészen az 1994-ben megjelent els album (Portrait Of An American Family) megjelenéséig, és még utána is. Ezt követen a Nine Inch Nails el zenekaraként az Államok több pontján is felléptek, de ebben az idszakban Mansont letartóztatták egy rövid idre közszemérem sértésért, mivel az egyik koncertjén meztelenre vetkzött. Nem sokkal késbb egy apa perelte be a zenészt, mert fia Manson számainak hallgatása közben követett el öngyilkosságot, de a vádat késbb ejtették. Az átüt sikert az 1996-os Antikrisztus Szupersztár cím lemez hozta meg nekik. Manson valójában a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás egyik legfbb ellensége, Friedrich Nietzsche eltt kívánt tisztelegni a nyíltan istentagadó albummal.

Az 1999-es évben meg kellett szakítaniuk turnéjukat, ugyanis két rajongójuk egy 15 halottat követel tömeggyilkosságot követett el egy amerikai középiskolában. Koncertjeiket egyébként azóta is rendszeresen be akarják tiltani az ott alkalmazott pornográf-, horror és szadomazó elemek miatt. Akárhogyan is, sajnos Mansonék együttese sikeresen lovagolta meg a tragédia hullámait, és a brutalitás csak a „hasznára” vált a zenekarnak. A kilencvenes évek végére már világszerte ismertté váltak, lemezeiket sorra vásárolták meg (három arany, három platina lemez, stb.). Mindeközben rendszeresen segédkezett más bandák útjainak terelgetésében, mint például a Jack Off Jill, vagy közremködött más eladók lemezeiben, ilyen volt DMX 'Flesh of My Flesh, Blood of My Blood' cím albuma. Ez az idszak nem csak a zenei piacon jelentett Manson számára lehetségeket, a filmipar is úgy tartotta, hogy a sátánista elemekkel operáló „negatív jelenséget” érdemes lenne a filmvásznon is „hasznosítani”. Így debütált 1997-ben David Lynch 'Lost Highway' cím filmjében, vagy a sanyarú sorsú Macaulay Culkin-al szerepelt a Party szörny cím filmben. Legújabb terve szerint pedig szexuális fantáziálásairól készítene filmeket, amelyeket a honlapján tenne mindenki számára elérhetvé.


Manson a deviáns, romboló hatású produkciói mellett nyíltan vallásellenes, de kifejezetten a kereszténységgel szemben vannak indulatai. Saját bevallása szerint úgy akar emlékezetessé válni, mint aki a kereszténységet elpusztította, bár az is igaz, hogy egy másik nyilatkozatában azt mondta, hogy „ez aligha jöhet össze”. Keresztény ellenessége a már említett, '96-os Antichrist Superstar cím albumán is ersen kijött. Egyik, errl az albumról származó dalában a következket énekli: "Felmentem istenhez, csak hogy lássam / És saját magamra néztem / Láttam, hogy menny és pokol hazugság volt / Amikor isten vagyok, mindenki meghal." 1994 októberében az erdélyi származású magyar Anton LaVey, a Sátán egyházának alapítója otthonába invitálta Mansont. Nem érdemes ugyan részletezni az ott történteket, Manson beszámolója szerint a pár évvel késbb egy leszámolásban kivégzett LaVey „nem besétált a szobába, hanem egy robbanás után tnt el a füstbl. Fekete tengerészsapkát, fekete öltönyt és egy sötét napszemüveget viselt, pedig még csak hajnali fél három volt.” A sötét egyház vezetje Mansont a Sátán Els Egyházának jelképes és névleges papjává avatta, így „hitelesítve” munkájukat, mivel szerinte k a legsátánibb zenekar. Manson rendszeresen jelenteti meg lemezeit, de csak több éves szünetek után – eddig összesen hét albuma jelent meg, legutóbbi albuma 2009-ben. Többször jelent meg filmzenével is, ezek legtöbbjében adaptálták számait, mint például a Mátrix, a Blair Witch 2, a Spawn, a Resident Evil, a Pokolból vagy éppen a Frész 2 zenéjét „szolgáltatta” korábbi albumairól.

Egy 2004-ben, az iD magazinnak adott interjúban azt mondta Manson, hogy 1999-ben festként is folytatta volna a pályáját, de az akkori képeit eladta egy drog dílernek. Els kiállítása 2002 szeptemberében volt a Los Angeles-i kortárs kiállításai központban, Golden Age of Grotesque címmel. Kísérletezett mással is, mint például azzal, hogy piacra dobott egy svájci gyártmányú abszintot, a "Mansinthe"-t, ami vegyes kritikákat kapott, többen a szennyvíz és a vizelet keverékéhez hasonlították az ízét. 2004-ben ismerkedett meg Dita Von Teese-el, egyik videoklipje forgatása kapcsán, és hamar el is jegyezte. 2005 novemberében össze is házasodtak, mindenféle ceremónia nélkül, Manson házában, majd decemberben tartottak egy ünnepséget. A frigy nem tartott sokáig, ugyanis 2006 decemberében be is adta válópert, „kibékíthetetlen ellentétekre” hivatkozva. Több okot is feltételeznek, többek közt Manson alkoholizmusát, vagy túlzott távolságtartását. A kétezres évek közepén bár eljegyezte a színészn, Rose McGowan-t, kapcsolatuk hamar megszakadt. Ezután a True Blood egyik ismert fszereplnjével, Evan Rachel Wooddal indult el egy „se veled, se nélküled” kapcsolata, amit Manson 2010 januárjában egy eljegyzéssel szeretett volna örökre megpecsételni, de ennek is hamar vége lett, még a tavalyi évben.


Manson és a polgári felfogású, vagy keresztény hit emberek közötti összetzések rendszeresek, különösen a koncertek eltt. Ezek szinte hagyományosnak mondhatóak, ugyanis a Manson és az egyházak közti nyilatkozatháborúk elengedhetetlen alkotóelemei az adott koncert megszervezésének is, ugyanis nagy ingyen reklámot csinálnak az eseménynek. Ennek ellenére nem ritka, hogy egy-egy Mason koncertet sikeresen bojkottálnak, bár ez nem sikerült a magyarországi, 2005 augusztusában megrendezett 'All against God' (Minden Isten ellen) cím turnéjának koncertjével. Itt érdemes lenne megjegyezni, hogy a koncertet szervez Multimedia Concerts igazgatója, Hegeds László azt állította akkor, hogy nincs szándékukban olyan koncertet rendezni, ami vallási meggyzdésében bárkit is sértene – Mansonról élesen él az emberekben az a kép, miszerint minden hitet, így a sátánizmust is elutasítja, nevetségesnek tartja. Annak ellenére, hogy ez a kép hiteles is, hiszen Manson csupán megélhetési sátánhív, mégis, a zeneiségének elemei rengeteg diákot kényszerítettek már nem csak devianciára, hanem sajnos sok esetben iskolai mészárlásokra is – egy zenei eladó hatása nem csupán attól függ, hogy elhiszi-e, amit csinál, hanem hogy azt mennyire szuggesztíven produkálja. Ezt ersíteni látszik egyik korábbi mondata, miszerint: „Azt gondolom, hogy Isten és Sátán éppúgy csak két szó, mint a Marilyn és a Manson.” Tény, hogy Manson valójában cinikus, ateista fickó, aki mégis – talán részben gyermekkori élményeibl táplálkozva – direkt lovagolja meg a társadalom nagy részében, és a hív közösségekben ellenérzést kiváltó megjelenést, és provokatív imázst. Természetesen az, hogy Manson „nem gondolja komolyan”, még nem jelenti azt hogy ne lenne hatása, st, a közismerten sátán-hív zenészek által alakított formációknak nincs ekkora negatív hatása, mint neki egyedül. Mindeközben teljesen tisztában van azzal, hogy az t hallgató fiatalok jelents része az általa csak marketing fogásnak szánt sátánizmust – jelents mértékben az zenéjének hatására – elkezdi komolyan is venni.

Az óriási hatása ellenére Manson és csapata egyáltalán nem nevezhet eredetinek. A modern zene történetében nem k voltak, akik ilyen mélyen behozták volna a sátánizmust, és az ezzel összefüggésben lev horror elemeket. A hippi korszak kiemelked figurái, mint a Deep Purple, vagy a Balck Sabbath szintén sátánista ideológiával játszottak, a Rolling Stones „Sympathy for the devil” cím száma pedig nyílt együttmködésrl szól a sátánnal – korábban ilyen nem létezett a zenében. A sötét, gótikus elemeket a néhány évvel ezeltt meghalt Ronnie James Dio alapozta meg a metal és rock zenében, aki többek közt a ma már jól ismert ördögvillát is kitalálta (a gyrs és a középs ujj leszorítva, a kis-,és mutatóujj az égnek állva). Manson és csapata abban az idszakban lett közismert, amikor a sátánista zenei- és filmes ipar éppen kiürült. Nem volt egyetlen olyan eladó sem (talán Ozzy Osbourne-t kivéve) aki hasonló elemekkel operált volna. A nyolcvanas évek els fele jelentett fordulatot, és indította el a ma már „természetesnek” számító irányzat gyökereit: a nyílt ördögimádat, a fordított keresztek, a vérivás, a pentagrammok, és démonfejek mind-mind ebben az idszakban szivárogtak be a black metal mfajba. A jellegzetes horror elemeket sokan magukra öltötték, és történelmi rémek neveit vették fel, mint például a 17. században fiatal lányok vérét lecsapoló Báthory Erzsébetét, Quorthon. Mindeközben kialakult a gótikus rock, ami a sötét hangulatvilágon felül ersen transzvesztita és biszexuális elemekkel van tarkítva, az eladók f attribútumai a fehérre meszelt arc, a hosszú sötét haj, és fekete öltözék. A két mozgalom nem rejtette véka alá a tradicionális mágiával, és rituálékkal való kacérkodását, miközben olyan zenekarok nttek ki a mozgalomból, mint a The Fields of the Nephilim, ami a bukott angyalok és lázadó nk kapcsolatából származó hibird lények eltt tiszteleg, vagy a Christian Death, aminek a neve magáért beszél, a bibliai hit keresztények halálát kívánja.

A nyíltan sátánikus életstílus, és zeneiség az évtized második felére mintha kifulladt volna, helyét az embergylölettel és a mészárlásra utaló elemeket felvonultató trash metal lépett. Ennek a rövid, zeneileg is szadista idszaknak a lényegét egy bizonyos, méltán hírhedt Slayer fotó fejezi ki, amin a banda tagjai egy fiatal nt mészárolnak le közösen. Ennek egyébként hazai visszhangja is lett, amikor egy rajongójuk a kép hatására baltával vágta le saját húgát. A trash-idszak egyik legismertebb figurája Alice Cooper (valódi nevén Vincent Damon Furnier, aki férfiként egy 12. századi, máglyán elégetett boszorkánytól vette át a nevét). volt az, aki a saját kivégzését is megrendezte a színpadon, vagy kínzó eszközöket alkalmazott. Ezt a vér és gyilkosság központú stílust a death metal váltotta fel, amely, mint a nevébl is kitnik, a halál, mint személy köré összpontosul. A Deicide (Istengyilkos) nev zenekar a legvisszataszítóbb képviselje ennek az irányzatnak. A frontember a homlokán egy fordított kereszt alakú seb van, ugyanis elhatározta, valahányszor bármi kedves dolog jut is az eszébe, azonnal egy izzó fordított keresztet süt homlokába, hogy így zze el azt magától. Ez a zenetörténeti kitekintés azért fontos, mert Marilyn Manson megjelenésében, de zeneiségében sem nyújt alapveten többet náluk, csupán az eldök nyomdokain haladva vált a metal-, és rockzene evolúciójának aktuális egyedévé.


Hazánkban is több rajongói oldala mködik Mansonnak, ezek fórumain nagyrészt bagatellizálják az eladó életmódját, stílusát, hatását. Egyes Manson rajongók véleménye szerint az eladó azért népszer a fiatalok között, mert sok tinédzser szembesül azzal, hogy rengeteg dolog van, ami csak kívülrl szép, és mködképes, belülrl azonban romlott, mködésképtelen. Manson egyik f vesszparipája, hogy "képmutató világban élünk", és lázadásával, illetve minden konszenzus, és megszokott norma felrúgásával tudatosan rá is játszik erre. A fiataloknak bejön, amikor valaki azt mondja, hogy „amit neked mondanak, hogy ne csináld, azt valójában azok is csinálják, akik papolnak róla”, Manson pedig ezt remekül felismerte, és keményen ki is használja. Egy korábban megkérdezett Marilyn Manson rajongó szerint Manson sajátos érzelmi-, és hangulatvilágát tudni kell értelmezni, ami szerinte egyébként nem károsabb, mint a média általában, és ha valaki tudja értelmezni Mansont, arra csak pozitív hatást gyakorolhat. Nos, ha Manson mvészi értékének felismeréséhez valóban a megfelel értelmezés szükséges, a legtöbb rajongó sajnos nem tudja értelmezni, hiszen többek közt ilyen, és ehhez hasonló kommentek születnek a magyar rajongói weboldalán: "amikor elször láttam, tök nem tetszett, utáltam szinte, de most... huh... tök durván hat rám, szóval kihozza bellem a vadállatot, olyan hülye vérvágyam lesz meg... nem részletezem. Komoly." Ráadásul az efféle rajongói klubok tagjai hen utánozzák is szeretett eladójukat, így a vallás ellenes verbális gylölködés mondhatni „alap”.

Manson akármennyire is visszataszító a megjelenésében, a viselkedésében, sajnos korunk egyik meghatározó figurája, akire milliók tekintenek követend példaként, nem csak a fiatalok közül. Történik ez így, mindannak ellenére, hogy Marilyn Manson és zenekara többször is szolgált negatív példaként arra, hogy a zenével mennyire negatívan lehet befolyásolni szinte bárkit.

Cimkk: Marilyn Manson, zene,
Kristen Stewart megjelenését igen ers kritikák szokták érni, lezser, könnyed, laza hétköznapi viseletei miatt. Születésnapja alkalmából egy rövid összeállítást olvashattok a legemlékezetesebb ruháiról.
Rajongsz Kristenért? Szeretnél üzenni neki? Rajtunk keresztül írhatsz kedvencednek!
Megszerveztük. Azaz elintéztük, hogy a hazai rajongói közösségek a Trendmagazin segítségével üzenhessenek kedvencüknek. 
avatar
Tulipan
-
2015.06.20. 22:05
46
EnVagyokAzJancsiBatyad: Szerintem pont fordtva van, van egy kisebb rteg aki \"helyn\" tudja kezelni s a mondanival mlyre figyel (ha van ilyen...) viszont a tbbsg csak a ltvnyt, a stlust, kifejezseket stb-t lt belle s ez deformlni tudja a szemlyisget, fleg ha fiatalokrl van sz!
avatar
EnVagyokAzJancsiBatyad
-
2015.06.18. 01:11
45
Elszr is rhellem Mansont mert szerintem egy cska kis msodosztly paprikajancsi, ha nincs a Nine Inch Nails, nincs belle semmi... egybknt itt megjegyeznm hogy Manson gitrosa (John Five) na az zensz, szlban tbbre vitte mint ezzel a satnyval. Msodszor pedig azrt aki ezt a cikket rta rendesen elfogult... n nem gyakorlok semmilyen vallst, nekem nem kell isten, hogy tudjam mi j s mi rossz. Meg sem vagyok keresztelve. Azoknak van istenk akik tl ostobk s gyengk. \\\"Deaf and blind and dumb and born to follow, what you need is someone strong to guide you\\\" Akik elhiszik azt a baromsgot, hogy egy zensz kpes egy olyan rajongra gy hatni aki mondjuk tudja megfelelen dekdolni a mondanivaljt. Az a pr idita akik meg mszroltak csak simn iditk s kb brmilyen ms hasonl inger is erre ksztette volna ket. Szeretem a metalzent, a felsorolt zenekarok kzl Slayer, Deicide, Bathory s Christian Death zenit szoktam rendszeresen hallgatni nevetsgesnek tartom a keresztnysget s gy ltalban a vallsokat s eszembe nem jutna, hogy valakit lehenteljek valami kds mondanivalj zene rtelmezsre hivatkozva. Ez nonszensz. Azrt ne feledjk el, hogy a Keresztes hbor alatt hny embert ltek meg Istenre hivatkozva de fordtva meg Allah nevre hivatkozva. Minden valls ugyan azon elv mentn mkdik, sszeszedni a csrht s ms zszlval az lre llni aztn lehet egymst rtani mert szent feladatokra hivatkozhat brmelyik fl. n nem tudok gy elmenni egy hajlktalan mellett hogy ne adnk neki pnzt, mert tudom, hogy igencsak szksge van r, az egyhz meg admentesen mkdik, adomnyokat s llami tmogatst kap s mgis mindig pnzre van szksge... gy ltszik a ti mindehat istenetek csak a pnzzel meg Mansonnal nem tud bnni. Egybknt ltom, hogy offtopic, de nem tudtam ilyen faszsg mellett elmenni sz nlkl.
avatar
LosSantos
-
2011.11.02. 00:17
44
Cristopher: Ok de szerinted Manson nem vllaja be ezeket a kritikkat? Direkt arra pt hogy megbotrnkoztasson, erg az utlatot maga generlja!
avatar
Fire
-
2011.11.02. 00:10
43
MM elgg sztsminkelte mr magt. Elg szrnyen nz ki smink nlkl.
-Cristopher: MManson divatbl csinlja a stnizmust ami neki zletknt nagyon bejtt, csak az a gond, hogy a clkznsge kzl sokan tl komolyan veszik s belemlyednek a stnizmusba, amivel knnyen tnkre teszik a sajt esetleg ms emberek lett. Fenntartsokkal kell kezelni, senki se mondta, hogy utlni kne.
avatar
Shadow88
-
2011.11.01. 14:36
42
Sztem senki se szeretn :D
avatar
Huszti
-
2011.10.31. 17:53
41
Cristopher: de sminkben mg elviselhetbb nem? :D
avatar
Balumsn
-
2011.10.31. 00:08
40
Laci azt n se szeretnm! :/
avatar
somoslaci
-
2011.10.30. 23:31
39
Cristopher: Bizonyra nem n vagyok MM clkznsge, de tanrknt gy gondolom hogy az ilyen szemlyek sajnos rossz hatst jelenthetnek olyan gyerekekre akiknek nincs normlis nkpk. Persze elitlni nem kell a szemlyt, de n biztos nem rlnk ha a gyerekem egy ilyen embert kvetne brmilyen mdon!
avatar
Cristopher
-
2011.10.30. 23:07
38
nem olvastam el a cikket de viszont MM biztos hogy nem jjel nappal csupa smink:)
s szerintem egy rdekes szemlyisg mert elgg mvelt ember csak vannak betsei s mint minden embernek, neki abban nyilvnul meg ezek szerint h mikrofont dug fel magnak vagy ppen kiveteti a lengbordit h ki tudja magt elgteni vagy ppen az Antikrisztusnak vallja magt mint ahogy a knyvben is emlti.egy biztos , hogy ijeszt de mi is ijeszt valjban?a kinzete? nem tudom szerintem nem lenne szabad ilyenrt/ekrt eltlni valakit mert minden ember ms s ez a baj a magyar emberek tbbsgvel , h mert valaki ms ruht hord mint k vagy jobb kocsibl szl ki s mg lehetne sorolni , attl mg nem rossz ember s nem ugatni kne nekik sem megverni ezek miatt. na mindegy nem tudtam rendesen kifejezni magamat de remlem rthet valamennyire amit akarok mondani..:)
avatar
Cristopher
-
2011.10.30. 22:55
37
zZz <<<=====
avatar
zZz
-
2011.03.22. 18:47
36
az igaz h Manson mindig ilyen sminkben van? vagy ezt csak fellépéseken használja?:S
avatar
Tempation
-
2011.03.22. 16:13
35
Szerintem minden pesz ember tudja hogy ha kedvel valamit/valakit akkor azzal elbb utbb azonosul, plne ha zenrl van sz. Csak ennek a kvetkezmnyeit elbagatelizljk.
avatar
PaulShark
-
2011.03.22. 12:58
34
JohnnyCash: like
avatar
JohnnyCash
-
2011.03.22. 11:00
33
Lehet, hogy ez a cikk nem igazn illik be a honlap profiljban, viszont szlssges mdszerrel hvja fel a figyelmet arra, hogy brmit hallgat az ember, annak rdemes utnanzni. Minden zene egy mvsz nll produktuma, azt adja, amije van. Mint minden embernek, gy minden szerznek is van egy sajtos letplyja, hibkkal, sikerekkel, elfogadhat, eltlend cselekedetekkel. Azzal, hogy hallgatsz egy zent valamilyen szinten kapsz egy kicsit abbl az emberbl s minl jobban azonosulsz egy zenvel, annl jobban azonosulsz vele. Ez az amit sokan nem rtenek meg s csodlkoznak, hogy le akarjk szrni a msik embert s vonzza ket a vr.
Nem azt mondom, hogy ez minden embernl 100% mkdik s a folyamat teljesen ber, de egy sztesett trsadalomban ez a kockzat hatvnyozottan megvan.

MM demotivl.
avatar
flashy2
-
2011.03.17. 21:36
32
\"Az viszont felhbort, hogy megengednek mkdni olyan zenekarokat (nemzetkzi trnk, ilyesmi) amik bizonytottan krosak. Mert ne mondja senki, hogy ha vki ngyilkos lesz, vagy msokat mszrol le, akkor az nem kr... Felbecslhetetlen kr...\"

ezzel n is egyetrtek csak az a baj h ezt nem lehet bebizonytani.. mindenki azt gondol amit akar s ksz el van felejtve :S
avatar
Kitti
-
2011.03.17. 17:09
31
nem tudom mit esznek rajta.. engem elgg taszt mr csak a kinzetvel is.. sorry ha valakit megbntok de ez van
avatar
Zelda
-
2011.03.16. 17:32
30
n is osztom Szeki vlemnyt!
avatar
DrFly
-
2011.03.16. 15:40
29
J lett a cikk! Manson egy tehetsges ember, aki kpes befolysolni nagyon sok fiatalt, s ezt tudatosan is teszi, ezrt nem tartom egyenesnek azokat a nyilatkozatait amikor szttrja a kezt bizonyos esemnyekre (pl ngyilkossgok vagy ms.
avatar
KirschnerDavid
-
2011.03.16. 15:06
28
Szeki: Egyetrtek. s bevallom, az is volt a clom a cikkel, hogy megprbljak rvilgtani arra, hogy - amit te is mondasz - a kett nem vlaszthat el. De szerintem ez nem csak ezen a szinten, hanem ms mdon is mkdik a zenben. Lsd, a rapet hallgat emberek zme, akik jobban is azonosulnak az eladval, szlengben beszl, meg nmelyikk taln tbbet is kromkodik, stb.
avatar
tSas
-
2011.03.16. 14:55
27
gabesz21: az se semmi, az biztos. Nem rtana nmelyikkben egy kiadsabb gygykezels. :S
avatar
Szeki
-
2011.03.12. 22:33
26
Dvid: gy igaz. Egy mvsznek nem csak a munkjt de a magnlett is meg kell nzni, mert nem mindegy mivel azonosulsz. Ezrt nem rtem azt a felvetst amit Fenyvesipeti bartunk rt a dolgok klnvlasztsrl.
avatar
gabesz21
-
2011.03.11. 22:49
25
a cikkben a legdurvbb dolog az a kommentel beidzse.. lolller micsoda emberek vannak :S
avatar
Huszti
-
2011.03.09. 15:29
24
Nem tl bizalomgerjeszt ember, a szvegei, klippjeinek stlusa pedig... No comment..
avatar
tSas
-
2011.03.08. 18:17
23
Undort! Egy koncertjre se mennk el.
avatar
Badboy
-
2011.03.08. 13:26
22
Vannak j szmai pl Heart shaped glasses, de nem tudok azonosulni magval a bandval.. Meg llandan botrny van krlttk. :/
avatar
greenclub
-
2011.03.07. 19:13
21
Walther n emlkszem arra, hatalmas vitk voltak. n nem tartottam jogosnak ezt.
avatar
Walther
-
2011.03.07. 17:58
20
Az a legfbb baj hogy MM nem ltja be hogy amit csak esetleg ponbl, vagy ms okokbl tesz, beszl, azt sokak komolyan is gondoljk. De ez megint egy hossz vita lenne, ugyanez volt anno a GTA jtkok kapcsn, akik a Gamepressen voltak taln mg emlkeznek a vitkra. Ott is azt mondta az egyik tbor hogy a jtk miatt lvldztek fiatalok itt ott, msok meg azt hogy ezt nem lehet sszemosni.
avatar
Adrihanna
-
2011.03.07. 12:04
19
gusztustalan.. amgy meg az is fura, hogy mirt szenteltk fel stnista papnak, ha nem stnista csak business az egsz? szerintem azon kvl semmi baja, hogy nem enyhn skizofrn a fazon.. ez pedig betudhat a gyerekkornak mikor egyszer keresztny kisfi volt utna mini devil aztn ki tudja =))))
avatar
KirschnerDavid
-
2011.03.07. 10:49
18
Arrl, hogy mi trtnt vele gyerekkorban, nem sokat tudni, de azt gondolom, nem felttlen ez a lnyeg - br tny, az ltala ktelezknt meglt vallsos neveltets szerepet jtszik felnttkori lzadsban.

A cikk azrt jelent meg, mert MM korunk egyik olyan antihse, aki a zeneisg, s az ehhez kapcsold megjelens-, s image kellktrral tmegeket befolysol. Olyan letfilozfiba, s gyakrolati vilgnzetbe visz bele sokakat, amiben maga - sajt lltsa szerint - nem is hisz. A hitelessge is megkrdjelezdik, mert ezek szerint bort iszik, s... Egy biztos: nem mindegy, kire figyel az ember, mert akire figyelnk, azz vlunk.

A negatv hatson nem nagyon kell agyalni, egyetrtek Blackjackkel s Paulal - ez a frfi pusztn azrt, mert felismert egy \"ignyt\", vagy egy affinitst a trsadalomban a sok rosszul mkd rendszerrel (legyen az csald, hamis vallsok, llam, stb.) szembeni lzadsra, a stnizmust vlasztotta, hogy bsztse a npet. A \"hivatalos\" stnizmus egyik alapja ppen ez, hogy lzad a meglv dolgok ellen.
Viszint attl mg, hogy valakinek j hangja van, s szakmai szempontbl tud jat, vagy \"profit\" nyjtani, mg nem tesz senkit sem j emberr, s pusztn a zenei teljestmny - fleg, ha ilyen magn lettel, s hatssal prosul - nem adhat okot tiszteletre.
avatar
Zelda
-
2011.03.06. 22:23
17
Fura fazon.. Ez a sminkels meg gy minden.. A szmairl nem tudok nyilatkozni mert nem ismerem ket. De az ltszik hogy stlusa van, meg elg ignyes, csak kzben meg visszataszt is!
Fullextrs Dolce & Gabbana ltny
A Raffaello Networknek hála befutott a szezon legmenbb, legfeltnbb öltönye. Hogy melyik márkáról van szó? Természetesen a Dolce&Gabbana jelentette meg ezt a 100% gyapjúból készült, nagyon fényes kék öltönyt.

Idén sem lesz hiány új karórákból, errl a bázeli órakiállítás gondoskodik. Folyamatosan frissül cikkünkben bemutatjuk a legfontosabb modelleket.
Idén érkezett el 40. évfordulójához a Patek Philippe legnépszerbb modellje, a Nautilus, ennek tiszteletére két különleges verziót jelentettek be.
René Weber elemzésébl kiderül, hogy a Rolex toronymagasan vezeti a svájci luxusórák toplistáját. A második helyen az Omega áll.
Az idei Baselworld kiállítás is számtalan újdonságot tartogat a luxusórák rajongóinak. Folyamatosan frissül cikkünkben a legérdekesebb modelleket mutatjuk be, tartsatok velünk!
Miután a hatvanas-hetvenes években ugrásszeren ntt a TV-készülékek száma a háztartásokban világszerte, egyre nagyobb hatást gyakoroltak az emberek életére a különböz Tv-sorozatok.