A televzis showmanek s show-k vilga
The show must go on
14 hozzszls
Kirschner Dvid    2011.09.06

A huszadik század egyik legnagyobb össztársadalmi hatással bíró találmánya a televízió volt. A tömegek szórakoztatása a század közepére kitermelte a show-msorokat, és vele együtt azokat a személyeket, akiknek a neve egyet jelentett a show-val. Ezek a tévés személyek mára már hatalmas tömegbefolyással, és hírnévvel rendelkeznek.

A televízió már az 1920-as években népszervé vált az amerikai otthonokban, pár évtizeddel késbb, és onnantól fogva pedig a televízióban sugárzott msorok valóságos szubkultúrát teremtettek. Az ötvenes évek elején, Amerikában elindult beszélgets msorok (talk-show vagy chat-show) embereket, szituációkat, sorsokat mutattak be, és így közelebb hozták a képernyn látottakat a kanapén ül egyszer emberekhez. Az els talk-show házigazdája az akkor neves rádiós és TV-s személyiség, Joe Franklin volt. Msora 1951-tl 1962-ig az ABC-n ment, majd a My9- TV-ben folytatódott egészen 1993-ig. Az ír „The Late Night Show” a világ legrégebb óta sugárzott beszélgets msora, bár a „The Tonight Show„ egyids vele, 1950-es indulása óta sok változtatáson esett át, és a neve is más lett. Steve Allen volt az els házigazdája a The Tonight Show-nak, ami eleinte New Yorkban, egy helyi msorként indult. Allen pionír szerepet töltött be a kés esti talk- show-k kialakulásában, hozzá köthet a nyitó monológ, a hírességek interjúi, az apró komédia részletek, vagy éppen a közönség bevonása.

A kés esti beszélgets msorok Amerikában és Kanadában igen népszerek, máshol nem tudnak hasonló színvonalat produkálni, bár több helyen utánozzák ezeket, mint például itthon a Fábry show. Ezen msorok alapelemei a kezd monológ, amiben a házigazda az este programja mellett egy-egy napi hírt is komédia tárgyává tesz, valamint elengedhetetlen elemek a zenei részek. A The Tonight Show hosszú évtizedek óta talán a legkiemelkedbb ezek közül, bár az évek alatt sok névváltoztatáson esett át, többnyire a házigazdák cseréje miatt. A msor érdekessége, hogy minden nap 23.35-ös kezdettel látható az NBC-n, s eddig mindössze öten vezethették, de az állandóan megjelen rengeteg híresség és sztár miatt kiemelked nézettség. Jack Paar és Johnny Carson után Jay leno vette át a msor vezetését 1992 májusában, és egy kis szünet kivételével azóta is házigazdája. Ez a kis szünet a Jay Leno Show volt, de a msor nem is hozott sikert, mivel Lenonak a Tonight-ban volt a helye.

A humorista 1950-ben született New Rochelle-ben, James Douglas Muir Leno néven, késbb, 1973-ban az Emerson College-on szerzett diplomát beszédterápiából. Karrierje elején néhány perces stand up-okkal lépett fel éjszakai bárokban. 1980 óta házasságban él, azonban nem született gyermeke. Egyszer-kétszer megfordult a televízióban is, st a még Johnny Carson által vezetett Tonight Show-ban is. Miután barátai befolyást nyertek a kés esti tévés msorok tartalma felett, Leno igen gyakran tnt fel a Late Night with David Letterman cím msorban, akivel késbb, miután kapta meg a Tonigth vezetését, megromlott a viszonya. A CBS- en indított msorral Letterman igyekezett Leno msorát lekörözni, azonban az 1995-ben átvette a nézettségi vezetést, ami azóta sem változott. Leno szellemessége, egyénisége és az, hogy kiemelked showman, felvirágoztatta az addig sem sikertelen msort, és maga a msorvezet is igen sikeressé vált anyagilag (átlagosan 32 millió dollárt keres évente, becsült vagyona meghaladja a 150 millió dollárt).

Jay Leno Ashley Greene-nel
beszlget
Jay Leno Ashley Greene-nel beszlget

Híres pillanatai voltak a show-nak, amikor például letartóztatása, és botrányos viselkedésének nyilvánosságra hozatala után Hugh Grant elment a msorba. A 2000-es kaliforniai energiakrízis idején Leno nem felkapcsolt lámpáknál, hanem gyertyafényben tartotta meg msorát, kifejezve szolidaritását. 2003- ban a Tonight Show-ban ersítette meg Schwarzenegger, hogy indul a kaliforniai kormányzóválasztáson. A 2007 július 24-ei adás eleje animált, a házigazda pedig Homer Simpson volt. 2009-ben pedig, az esti talk- show-k történetében elször egy hivatalban lev amerikai elnök, Barack Obama is vendég volt a stúdióban. Leno autós körökben gyjtként és restaurátorként örvend nagy ismertségnek, hiszen nagy rajongója a jármveknek. 200 jármve van, ebbl a fele autó, amiket részletesen be is mutat egyik saját honlapján, a Jay Leno's Garage-on. Folyamatosan vásárolt autóit mindig megjelenteti a honlapon, hobbija az autók restaurálása, bütykölése. Nem iszik alkoholt és nem is dohányzik. Állítólag diszlexiás, és saját bevallása szerint nagyon keveset, átlagban 4-5 órát alszik csupán.

A hetvenes évek derekára váltak népszervé a talk-show-k, viszont ezzel párhuzamosan a bulvár talk-show-k nézettsége is emelkedett. Ezen utóbbi mfajt gyakran nevezik „trash TV”-nek, hiszen céljuk nem egyéb, mint a híres vendégekbl kiszedni minél féltetettebb titkaikat, vagy az egyszer, hétköznapi emberek közül azokat bemutatni, akik minden korlátot és tabut felrúgnak. Gyakori vendégek a rasszisták, aberráltak, melegek, biszexuálisok, transzszexuálisok, ezek közé tartozik például a Jerry Springer Show, hazánkban pedig hasonló csapásirányon haladva a Mónika Show, és társaik. A csak kés este, és kevés ideig sugárzott „The Morton Downey, Jr. Show” vitte legalacsonyabbra a színvonalat. A msor vezet trágárul beszélt, a vendégek és a közönség arcába fújta a cigaretta füstöt, akik amúgy is kezelhetetlenek voltak már, nem voltak ritkák a verekedések a stúdióban. Ezek közül mégis a legismertebb, hazánkban is egy ideig sugárzott Jerry Springer Show, ami – talán hihetetlenül hangozhat, de – politika orientált msorként indult, azonban a nézettségi versenyben alul maradt volna, ha Springer nem kezd el kacérkodni olyan témákkal, amik sokszor a jó ízlés határain túl vannak. Konfrontatív és szexuálisan explicit msor, amelyben a meztelenség mellett visszatér elem a meglep, de nem megható találkozások, melyek legtöbbje verekedésbe, vagy súlyos bántalmazásba torkollt. Témái között olyanok szerepeltek, mint a vérfertzés, zoofília, fetisizmus, vagy amikor a vendégek a háziállatukkal éltek házasságban, vagy amikor a házas felek egy-egy másik fél bevonásával élték meg kapcsolatukat; a Ku Klux Klan és más gylölet alapján szervezd csoportok is gyakori vendégei voltak. Springer egyébként végig kiállt amellett, hogy nem hergelte a vendégeket, akik szerinte a 15 perc hírnévért voltak készek totálisan lejáratni magukat, bár tény, hogy a sok szélsségesen alpári helyzetet ismeretlen statiszták, és színészek játszották el. Springer maga is bevallotta, hogy sem , sem a stáb nem hitte volna, hogy egy ilyen vacak msor ennyi évadot megélhet.


Jerry Springer Show - a legrosszabb
tvmsornak vlasztottk
Jerry Springer Show - a legrosszabb tvmsornak vlasztottk

A msor egyébként idén huszadik éves, és 3600 adáson van túl. A legrosszabb TV msornak választott show házigazdája azonban nem így kezdte, és feltehetleg nem is így képzelte el karrierjét. Zsidó származású szülei a világháború idején menekültek az USA-ba (állítólag Jerry egy londoni metróállomáson született). Gyermekéveit New York Queens negyedében töltötte, miközben szülei sokat politizáltak, ami a kis Jerry-re is hatással volt. Miután 1965-ben politológiai végzettséget szerzett, Robert. F. Kennedy kampányát támogatta, demokrata érzelmeit szüleitl örökölte. Késbb tagja lett Cincinnati városi tanácsának, majd egy prostituálttal való afférja miatt lemondatták, de egy id után mégis a város polgármesterévé választották. A politikától az ohiói kormányzói székért vívott harc során elszenvedett veresége után vonult vissza.

Ha híres msorvezetkrl van szó, a világ talán leghíresebbike nem maradhat ki, pedig Larry King. Egy osztrák származású, zsidó bevándorlócsalád gyermekeként született, Lawrence Harvey Zeiger néven, 1933-ban. Apját fiatalon veszítette el, nehéz anyagi körülmények között ntt fel. Érettségije után egybl munkát vállalt. 1952-ben nsült meg elször, jelenleg hetedik feleségével, a színész- és énekesn Shawn Southwick-King-gel él együtt, aki egyébként tavaly öngyilkosságot kísérlet meg. 1957-ben (egészen 1971-ig) DJ-ként dolgozott egy Miami Beach-i rádióadónál, ahol felvette a Larry King nevet. Azóta legalább 40.000 beszélgetést folytatott már le interjúkban. Népszer volt, 1960-tól már televízióban is vezetett msort, az igazi sikert azonban az 1985-ben, a CNN-en indult Larry King Live hozta meg számára, és itt alakult ki jellegzetes öltözködési stílusa. Ez segíti, hogy mindig elegánsnak hasson, a nézk pedig könnyen felismerik – ez a keretes szemüveg, az ing, a nyakkend és az állandó nadrágtartó.

Larry King intzmnny vlt
az amerikai televzizsban
Larry King intzmnny vlt az amerikai televzizsban

Msorában a prominens személyiség többnyire a msora els felében jelennek meg, de mellettük a témák kapcsán vendégek típusainak széles skáláját hívja meg. 1987-ben szenvedett súlyos szívrohamot, és az eset indította arra, hogy megalapítsa a saját magáról elnevezett Larry King Szív Alapítványt. Késbb pedig, amikor katasztrófa történt valahol a világon, helyszíni msorokat forgatott „Hogyan tudsz segíteni” alcímmel. Sok kollégájával ellentétben King közvetlen, és nem konfrontatív megközelítéssel áll vendégeihez, mégis, néha cinikusan, élceldve de humorral teszi fel egyértelm kérdéseit. Talán ez jelentheti szakmai felkészültsége mellett sikerének titkát. Az összesen 6120 adást megélt msorban mindig az adott idszak vezet személyiségei, hírességei jelentek meg, többek között Frank Sinatra, Marlon Brando aki a saját házában adott interjút Kingnek, Jasszer Arafat, Jordánia királyával és Jichák Rabin-nal együtt, Richard Nixon, majd az t követ összes amerikai elnök. A nagyszabású msor legutolsó adását 2010. december 16-án sugározták.

Hazai viszonylatban sajnos nem beszélhetünk olyan színvonalas, professzionális talk-show- król, mint az imént említettek, elég csak a délutáni msorsávban sugárzott botrány-, és nézettség orientált beszélgets msorokra gondolni. Mégis, hazánkban a Fábry Sándor humorista által vezetett „Esti Showder Fábry Sándorral” az egész országban ismert, és mindenkinek van valamilyen véleménye róla. Az idén 58 éves Fábry gyakori trágársága, szuggesztív politikai utalásai és viccei, valamint sajátságos stílusa miatt sokaknak nem szimpatikus, azonban a mai magyar média egyik alapfigurájává vált, fleg az 1998 óta sugárzott msorának köszönheten. 1978 és 1992 között a Mafilm dramaturg-gyakornoka volt, majd dramaturg. Ezalatt 1989-tl a Hócipben a lap egyik legnépszerbb rovatát, a Dizájn Center indította el, amit késbb vitt magával a Showderbe. A kilencvenes években kabarékban, rádiókban lépett fel, majd 1998-tól a Showder msorvezetje. A msor elször az MTV-n, majd azóta az RTL Klub-on megy, kéthetente.

Fbry Sndor msora
tretlenl npszer
Fbry Sndor msora tretlenl npszer

Vendégei elssorban magyar hírességek, ismert személyiségek, de külföldi sztárok is jelentek már meg a msorában. A vendégek többnyire egy velük megesett humoros történetet mesélnek el, élnek át újra Fábryval. A msorban rendszeresen helyet kapnak a hazai „bulvár szenzációk”, mint például Gregor Bernadett és Magyar Attila románca, akik 6 millió forintnyi kártérítést követeltek a msorvezettl egy botrányosra sikerült paródia miatt, ami valóban minsíthetetlenül alacsony színvonalú volt. Hasonló botrány volt, bár ez magát Fábryt is zavarba hozta, amikor Nagy Kriszta Tereskova festn a msor vendégeként egy teljesen obszcén dalt énekelt, Fábrynak címezve. Emellett rendszeresek show-iban a baloldali politikusokon gúnyolódó viccek. Legutóbb tavaly márciusban kiabált be hangosan, egy Mvészetek Palotájánál tartott rendezvénynél Hiller István kulturális miniszternek.

Az utóbbi idben számtalan kérdés merült fel a Trendmagazinnal kapcsolatban, amikre most megérkeztek a válaszok!
A Twilight Saga óta világszerte ismerik a nevét, ám az így kialakult médiafigyelmet nem mindig viseli jól. Kristen Stewart idén április 9-én töltötte be a 21. életévét.
A Trendmagazin tavaly már bemutatta az Andrássy úton található Zegna szalont. A cikk nagyon nagy visszhangot váltott ki, éppen ezért úgy láttuk, van értelme egy újabb interjúnak is ebben a témakörben. Kolozsvári Zsuzsával, az Ermenegildo Zegna üzletvezetjével Hennel Ádám beszélgetett.
avatar
gery
-
2011.09.18. 15:34
14
Sonic: nagy a hasonlsg:D
avatar
Sonic
-
2011.09.17. 22:18
13
Fbry a stdijt nem Jay Lenotl kopyzta?:P
avatar
KirschnerDavid
-
2011.09.10. 17:52
12
Nora16: Rtapintottl a lnyegre... :-D

De remlem, azrt hosszabb cikkek is rdekfesztek szmotokra! :-)
avatar
KirschnerDavid
-
2011.09.10. 17:51
11
banannie: Ht igen, k valban rdekes szemlyisgek. Bevallom, Oprah mr nem frt volna el a cikkben, olyan sokrt a munkssga, meg annyi rdekes sztorit tudtam volna rni rla :)
avatar
pongo
-
2011.09.07. 18:09
10
Fbry elg messze van a cikkben emltettektl.
avatar
Monika90
-
2011.09.07. 17:29
9
miley16: rgen volt egy ad ahol adtak ilyen msorokat, de mr nem tudom melyik volt az.
avatar
miley16
-
2011.09.06. 21:28
8
a tonight show-bl lttam 1-2 rszt! hallj :) mirt nem veszi t ezeket vmelyik magyar ad? ha nem vagyunk kpesek ilyen j msort csinlni legalbb ezeket nzzk..
avatar
Blue3y3
-
2011.09.06. 18:12
7
Kszi a cikket, j gy sszestve olvasni a klfldi tvsekrl. Nekem Larry King a legszimpatikusabb, nem vletlen hogy ennyi ven t volt kpernyn.
avatar
Donald
-
2011.09.06. 16:35
6
Jerry springer msora pfffff t kopyzta le Mnika :D
avatar
mandark
-
2011.09.06. 13:58
5
hossz, nem hossz, Oprah befrt volna :)
avatar
Nora16
-
2011.09.06. 13:47
4
Jay Leno-t nagyon brom :)
banannie: ha mg tbbet rt volna akkor meg srntok hogy hossz a cikk... s tnyleg. ez gy pont j sztem :)
avatar
swimmer
-
2011.09.06. 13:24
3
Brav! Ott usaban nagyban csinljk a show-t..
avatar
banannie
-
2011.09.06. 10:47
2
Olvastam volna tbbet Lettermanrl...
Tudom, hogy \'showman\'-ekrl rtl, de a ni oldal: Oprah Winfrey, valamint Ellen Degeneres sem maradhatott volna ki. Szerintem. Taln egy kvetkez cikkben. Amgy nagyon j! :)
avatar
annacska
-
2011.09.06. 04:51
1
Mindig is rdekelt a sztakoztat mdia ezen rsze, ez a cikk nlam most els helyen ll! :)
Versace ingek flr alatt
A Dress for Less folyamatosan frissül kínálatában megjelent néhány ing a Versace-tól.

Idén sem lesz hiány új karórákból, errl a bázeli órakiállítás gondoskodik. Folyamatosan frissül cikkünkben bemutatjuk a legfontosabb modelleket.
Idén érkezett el 40. évfordulójához a Patek Philippe legnépszerbb modellje, a Nautilus, ennek tiszteletére két különleges verziót jelentettek be.
René Weber elemzésébl kiderül, hogy a Rolex toronymagasan vezeti a svájci luxusórák toplistáját. A második helyen az Omega áll.
Az idei Baselworld kiállítás is számtalan újdonságot tartogat a luxusórák rajongóinak. Folyamatosan frissül cikkünkben a legérdekesebb modelleket mutatjuk be, tartsatok velünk!
Március 21-én került megrendezésre a Trafóban az Áthallások címet visel konferencia és beszélgetés, melynek legfbb célja az volt, hogy bemutassa a Kádár-rendszer utolsó évtizedének kultúráját vagy ellenkultúráját.